Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
 • oficiální

  Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

  Bažanova 174/4
  Hrabová
  720 00 Ostrava 20

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • oficiální

  Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

  Bažanova 174/4
  Hrabová
  720 00 Ostrava 20

4.3 Úřední hodiny
 • Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
4.4 Telefonní čísla
 • pevná linka: 599 420 101
4.5 Čísla faxu
 • fax: 599 420 122
4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny
 • ID datové schránky: 8bwbfse
4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-1644935359, kód banky: 0800

6. IČO

00845451

7. DIČ

CZ00845451

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Evidence žádostí a odpovědí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Formuláře

2020

2016-2019

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Hrabová, 1. patro, č.dv. 8 nebo na adrese elektronické podatelny:

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře stavebně správního odboru (stavebního úřadu): https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy