Mgr. Jana Tajchmanová, DiS.

vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí - kultura, školství