Místní poplatek ze psů

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že místní poplatek ze psů je splatný k 31. 3. 2020 a v těchto dnech se upřednostňuje bezhotovostní platba na bankovní účet úřadu.

Bezhotovostní platba:

§  účet č. 19-1644935359/0800,
§  do poznámky uveďte, zdali se jedná o „pronájem pozemku“ nebo „poplatek za psa“,
§  VS 1341 a číslo známky

Formuláře