2020/102: Mimořádné opatření č. 27/2020 KHS Ostrava