2020/103: Mimořádné opatření č. 28/2020 KHS Ostrava