2020/112: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2020 - vedoucí úřadu - tajemník ÚMOb Nová Bělá