2020/114: Společné územ. a staveb. řízení "Infrastruktura pro 8 RD ulice Na Farském"