2021/010: Žádost o povolení zvláštního užívání silnič. pozemku ul. Poplužní