2021/011: Žádost o povolení zvláštního užívání silnič. pozemku ul. Na Rovince