Přehled hrabovských starostů

V přehledu jsou uvedeni všichni známí hrabovští starostové, respektive jejich ekvivalenty v rámci nejnižšího stupně místní samosprávy.

Po vzniku obecního zřízení roku 1850 prošla Hrabová složitým správním vývojem. V letech 1850 až 1903 se jednalo o obec Velkou Hrabovou, přičemž k 1. lednu 1903 došlo ke změně názvu obce, jež se nadále nazývala pouze Hrabovou, která byla následně dne 1. července 1941 připojena k statutárnímu městu Moravská Ostrava. Po osvobození Hrabové se 2. května 1945 ustanovil Místní národní výbor v Hrabové, který zabezpečoval základní záležitosti obce až do 6. července 1945, kdy byl přeměněn na Pomocný národní výbor v Hrabové existující do 31. prosince 1946. Ten byl poté až do 16. května 1954 nahrazen Obvodní radou v Hrabové, kterou vystřídal Obvodní národní výbor v Ostravě-Hrabové. Po osamostatnění Hrabové k 20. květnu 1957 došlo k ustanovení Místního národního výboru v Hrabové, který spravoval obec do 1. července 1960, kdy byla Hrabová opět připojena k Ostravě. Následně se Hrabová stala v letech 1960–1971 součástí Obvodního národního výboru Ostrava-Zábřeh, respektive po další změně správního členění Ostravy v letech 1971–1990 součástí Obvodního národního výboru Ostrava 3. Po sametové revoluci Národní výbor města Ostravy 14. září 1990 rozhodl, že se Hrabová stane od 24. listopadu 1990 jedním z 22 ostravských městských obvodů. K obnovení místní samosprávy došlo na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 8. prosince 1990.
 

kol. 1857 Josef Mutina, starosta obce Velká Hrabová
kol. 1867 Karel Neusser, starosta obce Velká Hrabová
1871–1873 František Mutina, starosta obce Velká Hrabová
1873–1876 Josef Velký, starosta obce Velká Hrabová
1876–1880 Karel Chlupatý, starosta obce Velká Hrabová
1881–1891 Ludvík Staněk, starosta obce Velká Hrabová
1891–1894 František Pajorek, starosta obce Velká Hrabová
1894–1897 Rudolf Držonka, starosta obce Velká Hrabová
1897–1914 Ludvík Staněk, starosta obce Velká Hrabová (od roku 1903 Hrabová)
1914–1919 Antonín Adámek, starosta obce Hrabová
1919–1920 Čeněk Žáček, starosta obce Hrabová, Československá sociálně demokratická strana dělnická
1920–1931 Ludvík Duhan, starosta obce Hrabová, Československá sociálně demokratická strana dělnická
1931–1934 Antonín Rokůsek, starosta obce Hrabová, Československá sociálně demokratická strana dělnická
1934 Josef Vojtovič, starosta obce Hrabová, Československá sociálně demokratická strana dělnická
1934–1941 Karel Balušek, starosta obce Hrabová, Československá sociálně demokratická strana dělnická
1945 Ludvík Sobek, předseda Místního národního výboru v Hrabové, Komunistická strana Československa
1945–1946 Ludvík Sobek, předseda Pomocného národního výboru v Hrabové, Komunistická strana Československa
1946–1950 Ludvík Sobek, předseda Obvodní rady v Hrabové, Komunistická strana Československa
1950–1954 Josef Vítoslavský, předseda Obvodní rady v Hrabové, Komunistická strana Československa
1954–1957 František Šostý, předseda Obvodního národního výboru v Ostravě-Hrabové, Komunistická strana Československa
1957–1960 František Šostý, předseda Místního národního výboru v Hrabové, Komunistická strana Československa
1990–2006 Bohumil Rundt, starosta městského obvodu Hrabová, Sdružení nezávislých kandidátů, poté od roku 1994 Občanská demokratická strana
2006–2015 Rostislav Naď, starosta městského obvodu Hrabová, Občanská demokratická strana
2015–souč. Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová, Občanská demokratická strana