Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
125/2020 26.11.2020 17.12.2020 2020/125: Střednědobý výhled rozpočtu - MŠ "Klubíčko"
124/2020 26.11.2020 17.12.2020 2020/124: Rozpočet na rok 2021 - MŠ "Klubíčko"
123/2020 26.11.2020 17.12.2020 2020/123: Střednědobý výhled rozpočtu - základní škola
122/2020 26.11.2020 17.12.2020 2020/122: Rozpočet na rok 2021 - základní škola
121/2020 26.11.2020 17.12.2020 2020/121: Plnění rozpočtu k 31.10. 2020
120/2020 26.11.2020 17.12.2020 2020/120: Návrh rozpočtu na rok 2021
119/2020 26.11.2020 17.12.2020 2020/119: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MOb Hrabová na léta 2022-2024
118/2020 23.11.2020 09.12.2020 2020/118: Uložení písemnosti č.j. 06947/2020/Fai po zemřelém František Vogt
117/2020 23.11.2020 09.12.2020 2020/117: Opatření proti nájezdu do protisměru na dálnici D1 a D56 v Ostravě
116/2020 20.11.2020 07.12.2020 2020/116: staveb. záměru s certifikátem autoriz. inspektora "CTPark O.-Hrabová, Ob. O26"
115/2020 19.11.2020 07.12.2020 2020/115: Oznámení o možnosti převzít písemnost "Stavební povolení č. 7D/2020"
114/2020 16.11.2020 02.12.2020 2020/114: Společné územ. a staveb. řízení "Infrastruktura pro 8 RD ulice Na Farském"
113/2020 16.11.2020 02.12.2020 2020/113: Oznámení o zahájení ÚŘ "Infrastruktura pro 8 RD ul. Na Farském-Ostrava"
112/2020 11.11.2020 14.12.2020 2020/112: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2020 - vedoucí úřadu - tajemník ÚMOb Nová Bělá
109/2020 03.11.2020 30.11.2020 2020/109: Vyhlášení výběrového řízení "referent - bytový technik" MOb Hrabová
105/2020 22.10.2020 31.12.2020 2020/105: Nařízení č. 29/2020 Krajské hygienické stanice MSK
103/2020 12.10.2020 31.12.2020 2020/103: Mimořádné opatření č. 28/2020 KHS Ostrava
102/2020 12.10.2020 31.12.2020 2020/102: Mimořádné opatření č. 27/2020 KHS Ostrava
097/2020 09.10.2020 02.01.2024 2020/097: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
096/2020 09.10.2020 01.02.2022 2020/096: Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO-MOb Hrabová